top of page
รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์

ห้องพัก

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง:

 • ผ้าเช็ดตัว+อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนหนู, สบู่, ยาสระผม, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน

 • รองเท้าแตะ/รองเท้าที่เปียกน้ำได้สำหรับล่องแพเปียก

ตารางไม้ลายทาง

ห้อง 3 ท่าน

จำนวน 37 ห้อง  ขนาด 16 ตรม. (4 x 4)

 • ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 9 นิ้ว+ หมอน + ผ้าห่ม                                  ***วางฟูกบนพื้นไม่มีเตียง

 • เครื่องปรับอากาศ

 • โทรทัศน์

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • ห้องน้ำส่วนตัว

 • Wifi

โลโก้ รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์
ตารางไม้ลายทาง

ห้อง 4 ท่าน (ห้องแฝด)

 จำนวน 10 ห้อง  ขนาด 48 ตรม.  (4 x 1)

 • ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 9 นิ้ว+ หมอน + ผ้าห่ม                                  ***วางฟูกบนพื้นไม่มีเตียง

 • เครื่องปรับอากาศ

 • โทรทัศน์

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • ห้องน้ำส่วนตัว

 • Wifi

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง:

 • ผ้าเช็ดตัว+อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนหนู, สบู่, ยาสระผม, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน

 • รองเท้าแตะ/รองเท้าที่เปียกน้ำได้สำหรับล่องแพเปียก

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง:

 • ผ้าเช็ดตัว+อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนหนู, สบู่, ยาสระผม, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน

 • รองเท้าแตะ/รองเท้าที่เปียกน้ำได้สำหรับล่องแพเปียก

ตารางไม้ลายทาง

ห้อง 5 ท่าน

จำนวน 8 ห้อง ขนาด 64 ตรม. (8 x 8)

 • ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 9 นิ้ว+ หมอน + ผ้าห่ม                                  ***วางฟูกบนพื้นไม่มีเตียง

 • เครื่องปรับอากาศ

 • โทรทัศน์

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • ห้องน้ำส่วนตัว

 • Wifi

ตารางไม้ลายทาง

ห้อง 6 ท่าน

 จำนวน 3 ห้อง ขนาด 48 ตรม. (4 x 12)

 • ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 9 นิ้ว+ หมอน + ผ้าห่ม                                  ***วางฟูกบนพื้นไม่มีเตียง

 • เครื่องปรับอากาศ

 • โทรทัศน์

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • ห้องน้ำส่วนตัว

 • Wifi

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง:

 • ผ้าเช็ดตัว+อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนหนู, สบู่, ยาสระผม, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน

 • รองเท้าแตะ/รองเท้าที่เปียกน้ำได้สำหรับล่องแพเปียก

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง:

 • ผ้าเช็ดตัว+อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนหนู, สบู่, ยาสระผม, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน

 • รองเท้าแตะ/รองเท้าที่เปียกน้ำได้สำหรับล่องแพเปียก

ตารางไม้ลายทาง

ห้อง 11 ท่าน

จำนวน 8 ห้อง ขนาด 84 ตรม. (4 x 21)

 • ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 9 นิ้ว+ หมอน + ผ้าห่ม                                  ***วางฟูกบนพื้นไม่มีเตียง

 • เครื่องปรับอากาศ

 • โทรทัศน์

 • เครื่องทำน้ำอุ่น

 • ห้องน้ำส่วนตัว

 • Wifi

bottom of page