top of page
เสื้อชูชีพของ รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์

กิจกรรม

ผู้คนกำลังล่องแพเปียกอยู่ในคลองบริเวณป่าโกงกาง

ล่องแพเปียก

 

ล่องแพไปชมธรรมชาติ ในคลองใหญ่ที่เชื่อมต่อกับทะเลผ่านป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์

แพ 1 ลำรองรับได้เที่ยวละ 50 ท่าน ในการล่องแพเราให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยการสั่งผลิตเสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐานของกรมเจ้าท่า

โลโก้ รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์
พืั้นหลังสีทอง

ให้อาหารเหยี่ยวแดง

 

ให้อาหารเหยี่ยวแดงที่หาชมได้ยาก ระหว่างรออยู่บนแพห้ามส่งเสียงดัง หว่านเหยื่อบนผิวน้ำ เพื่อรอให้เหยี่ยวแดงบินโฉบลงมาเพื่อกินเหยื่ออย่างสวยงาม

เหยี่ยวแดง 2 ตัวกำลังบินอยู่บริเวณป่าโกงกาง
เหยี่ยวแดง

กิจกรรม

bottom of page